Společnost 1645

spolek

Rokoko - Sedmiletá válka rss

Občanské sdružení Společnost 1645 umožňuje lepší koordinaci a usnadňuje činnost regimentů složených z členů různých skupin i mimo Společnost 1645.

Jednotlivé regimenty se snaží co možná nejkvalitněji realizovat a zpodobňovat vybrané jednotky z různých období, ať už výzbrojí a výstrojí, tak i výcvikem, nácviky taktik a vnitřní organizací.

Mušketýři pěšího pluku č. 26 - Prusko 1742

Panduři Františka Trencka - rakouská armáda