Společnost 1645

spolek

Baroko - Třicetiletá válka rss

Občanské sdružení Společnost 1645 umožňuje lepší koordinaci a usnadňuje činnost regimentů složených z členů různých skupin i mimo Společnost 1645.

Jednotlivé regimenty se snaží co možná nejkvalitněji realizovat a zpodobňovat vybrané jednotky z různých období, ať už výzbrojí a výstrojí, tak i výcvikem, nácviky taktik a vnitřní organizací.

1. Compania Hastatorum Brunnensis - Císařští pikenýři

Arkebuzíři císařského vojska 1645

Corneta Grisea - arkebuzíři

Corneta Moravia - Císařští arkebuzíři

Dělostřelectvo války třicetileté

Delostrelectvo

Jízdní arkebuzíři vojsk 30leté války

Mortaigne Regiment

Regiment Mortaigne