Společnost 1645

spolek

Napoleonika rss

Občanské sdružení Společnost 1645 umožňuje lepší koordinaci a usnadňuje činnost regimentů složených z členů různých skupin i mimo Společnost 1645.

Jednotlivé regimenty se snaží co možná nejkvalitněji realizovat a zpodobňovat vybrané jednotky z různých období, ať už výzbrojí a výstrojí, tak i výcvikem, nácviky taktik a vnitřní organizací.

Francouzská polní rota 7. dělostřeleckého pluku

Jízdní myslivci gardy císaře Napoleona

Szekler Grenz - Husarenregiment Nr. 11

Tělesný granátnický pluk Rusko 1805